Dzīvokļu, māju un citu nekustamo īpašumu, kā arī kustamās mantas (auto, iekārtas un tml.) izsoles.
Cenas vismaz 30% zemākas par tirgus cenām